Hozamszámításon alapuló

A hozamszámításon alapuló értékelés az ingatlan jövőbeni hasznainak és az ezek megszerzése érdekében felmerülő kiadásoknak a különbségéből (tiszta jövedelmek) vezeti le az értéket.

Az érték megállapítása azon az elven alapszik, hogy bármely eszköz értéke annyi, mint a belőle származó tiszta jövedelmek jelenértéke.

A hozamszámítás lépései összefoglalva:

  • Az ingatlan lehetséges (alternatív) használati módjainak elemzése.
  • A jövőbeni bevételek és kiadások becslése használati módonként.
  • Jövőbeni pénzfolyamatok felállítása használati módonként.
  • A tőkésítési kamatláb meghatározása.
  • A pénzfolyamok jelenértékének meghatározása.
  • A legmagasabb jelenérték kiválasztása, mint hozamszámításon alapuló érték.
2018-09-26T18:09:15+00:00