Piaci összehasonlító

Az értékelést már meglévő konkrét és jól ismert ügyletek árainak a vizsgált esettel való összehasonlításával kell elvégezni. Az összehasonlító vizsgálatok során olyan ingatlanokat szabad csak figyelembe venni, amelyek elhelyezkedése a vizsgált ingatlanéhoz hasonló, valamint ezen ingatlanok típusa azonos vagy közel azonos a vizsgált ingatlanéval.  Csak azonos értékformákat és joghelyzeteket (pl. tehermentes ingatlan) szabad összehasonlítani, vagy az eltérő értékformák és joghelyzetek között korrekciós tényezőket kell alkalmazni. Az összehasonlított adatokból kerül sor az összehasonlító érték megállapítására. Ez az érték fajlagos érték. Az ingatlan összehasonlítható piaci értékét a korrigálás után kialakuló fajlagos érték és az ingatlan méretének szorzataként kell megállapítani. (Az elvet az 25/1997. (VIII.1.) FM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.)

Az eljárás fő lépései:

  • Az alaphalmaz kiválasztása
  • Az összehasonlításra alkalmas ingatlanok vizsgálata
  • A fajlagos alapár meghatározása
  • Értékmódosító tényezők elemzése
  • A fajlagos alapár módosítása
  • A végső érték kiszámítása a módosított alapár és az ingatlan méretének szorzatával
2018-09-26T18:08:52+00:00